Diz osteartriti tedavisinde girişimsel blokların yeri

Osteartrit: Orta ve ileri yaşlardaki şahısların birçoklarını etkileyen bir eklem hastalığıdır. Halk ortasında eklemlerin aşınması yahut kireçlenmesi olarakta bilinir. Ekseriyetle orta yaştan yaşlıya hakikat görülme sıklığı artar. Yavaş seyirlidir. Kıkırdakta parçalanma, akabinde menisküs ve bağlarda zedelenme, eklem aralığında daralma ve yeni kemik oluşumuyla masraf. En sık omurga (bel ve boyun), diz, kalça ve el eklemlerini meblağ.

Hastalarda istirahatle değil, hareketle oluşan eklem ağrısı, eklemde takılma hissi olur. Burada eklem hasarı geliştikten sonra bunu geriye
çevirecek bir tedavi yoktur. Tedavinin hedefi ağrıyı azaltmak ve tutulan eklemin hareketlerini güzelleştirmektir. Fizik tedavi ve ilaç tedavisi birlikte kullanılır. Bazen cerrahi tedavi yapılır.

Olgu: 55 yaşında bayan hasta. 5 yıldır diz osteartiriti teşhisiyle takip edilen hastanın bilhassa dizlerinde hareketle artan ağrı ve hareket kısıtlılığı var. (VAS 9-10) Çekilen direkt grafide eklem aralığında daralma ve eklemlerin birbirine teması var. Bu şikayetler için çeşitli polikliniklere başvurmuş, lakin karşılık alamamıştır. Bunun üzerine algoloji polikliniğine başvurmuş. Burada birinci evvel ağrısı için diz içi eklem enjeksiyonu ve popliteal blok uygulandı. 15 gün sonra denetime çağrıldı. Denetimde VAS 4-5’di. Bunun üzerine evvelki iki blokla bir arada kaudal epidural blok yapıldı. 15 gün sonra denetime çağrıldı. Denetimde VAS 2-3’dü. Ağrısı azalmış, hareketleri rahatlamıştı. Bunun üzerine evvelki üç blok tekrar edilerek 3 ay sonra denetime gelmek üzere tedavi sonlandırıldı.

Sonuç: Osteartritteki ağrıların azalması, hareketlerin rahatlaması ve eklemlerdeki oluşan patolojilerin düzelmesinde girişimsel blokların kıymetli bir rolü vardır. Bu tesirini girişimsel blokların sayesinde oluşan sempatik bloklar sonucu gelişen parasempatik aktivite, vazodiletasyon ve revaskülarizasyon sonucu olduğunu düşünmekteyiz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir