Diyabetik ayak nöropatik ağrı ve yarasının tedavisinde girişimsel blokların yeri

Olgu: 60 yaşında erkek hasta. Hastamızın ayaklarında yanma, karıncalanma, kramp girme şikayetleri ile bize başvurdu. VAS8-9’du. Bu hastamızın sağ ayak baş parmağının ampütasyona bağlı güzelleşmeyen diyabetik yarasıda vardı. Bunun için hastamıza pregabalin 150mg/gün başlandı. Bu hastamızın şikayetleri azalmıştı. VAS6-7’ye geriledi. Bu ilacın tesirinin azalması ile tekrar şikayetleri artıyor ve VAS8-9’a tekrar yükseliyor. Burada pregabalin dozu 300mg/gün ‘e çıkarıldı ve girişimsel bloklar planlandı. Birinci evvel hastamıza kaudal epidural blok yapıldı. 15 gün sonra denetimde VAS6-7’idi. Bu ortada hastamızın sağ ayak baş parmak ampütasyonunda güzelleşmeyen yaranın güzelleşmeye başladığı görüldü. Bunun üzerine hastamıza tekrar kaudal epidural blok yerine ek olarak sağ popliteal blok da uygulandı. 15 gün sonra denetimde VAS’ın 3-4’ e gerilediği ve yara güzelleşmesinin arttığı görüldü. Tekrar hastamıza kaudal epidural blok + sağ popliteal blok uygulandı. 15 gün sonra denetime geldiğinde VAS0-1’di. Bu ortada ayak yaralanmasının güzelleşmesinin devam ettiği görüldü. Bunun üzerine hastamıza medikal tedavi ayarlanarak birer ay ortayla denetime çağrıldı.

Bu denetimlere geldiğinde şikayetlerinin olmadığı ve VAS’ın 0-1 olduğu görüldü. Bu denetimlerde sağ ayak yarasının güzelleşmeye devam ettiği görüldü.

Sonuç: Burada diyabetik nöropatik ağrıda medikal tedavi yanında girişimsel blokların yerinin olduğu görüldü. Tekrar bu girişimsel blokların güzelleşmeyen diyabetik ayak yaralarının güzelleşmesinin hızlandırıldığı görüldü. Bu nedenle girişimsel blokların güzelleşmeyen diyabetik ayak yarasında ve diyabetik nörapatik ağrıda kullanılabileceği görüşündeyiz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir