Distoni,

Distoni, bedenin tümünde yahut bir kısmında istem dışı kasılmalarla süren bir hastalıktır. Hastalığa yol açan neden hareketi denetim eden derin beynin merkezlerindeki fonksiyonel bozukluktur.

Distonilerin çeşitli nedenleri vardır; bunların başlıcaları: doğum sırasında oluşan beyin hasarı (cerabral palsy, beyin felci), ilaca bağlı diskineziler, yapısal ve genetik nedenlerdir (akraba evlilikleri vb).

Distonilerin tedavisinde çeşitli cerrahi prosedürler kullanılmaktadır. Bu teknikler Parkinson hastalığının cerrahi tedavisine büyük ölçüde benzerlik gostermektedir. Bunların başlıcaları, derin beyin nörostimulasyonu (beyin pili), talamotomi, kampotomi ve pallidotomi’dir.

Distoninin cerrahi tedaviye karşılığı değişkenlik göstermektedir. Ameliyat sonuçları hastadan hastaya değişmektedir. Ameliyat sonrasında bir kısım hasta besbelli fayda görürken bir kısmında ise daha az düzelme gözlenir. Birçok vakit ameliyat yapmadan evvel düzelme durumu hakkında kestirim yürütmek zordur. Hastaların birçok, ameliyattan 3 ila 24 ay üzere uzun devirde yavaş bir düzelme gösterirler. Genel olarak bakıldığında ilaca bağlı diskinezilerin, vücudun bir tarafını tutan distonilerin ve genetik nedenli distonilerin ameliyattan daha çok yararlandığı; doğum sırasında oluşan beyin hasarına (cerabral palsy, beyin felci) bağlı distonilerin daha az yararlandığı söylenebilir.

Prof. Dr. Ali Savaş

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir