Boyun fıtığı nedir? Ne değildir?

Uzunluğunda 7 adet omur ve bunların ortasında da disk denilen yapılar ve her iki omuru birbirine bağlayan 2 adet küçük eklem vardır. Omurların ortasında bulunan disk gereci dışarıda görece olarak daha sert bir kılıf, içeride ise jel kıvamında yumuşak doku kısımlarından oluşur ve vazifesi omurlar üzerine binen yükü eşit olarak dağıtmak, kolay bir benzetmeyle amortisör vazifesi yapmaktır. Disk ve faset eklemlerinin bir öteki misyonu de boynun her tarafa hareketliliğini sağlamaktır. Diskin dış katmanındaki zayıflama yahut yırtılma daha çok boyun ağrısına yol açarken, iç tabakanın dışarıya yanlışsız yer değiştirmesi olarak tanımlanabilecek boyun fıtığı hudut kökü üzerine baskı yaptığı için özelikle omuza ve kola vuran ağrı oluşturur. Üst düzeylerde oluşan fıtıklarda şikâyetler omuzlarda iken alt düzeylerde oluşan fıtıklarda şikâyetler güçsüzlük ve uyuşukluk biçiminde kollarda ya da ellerde oluşmaktadır. Kol ağrısı hudut köklerine bası olduğu için çoğunlukla boyun ağrısı iile kıyaslardığında daha şiddetlidir. İlerleyen olgularda güçsüzlük bacaklara kadar inebilir.

Trafik kazaları, boyun kaslarına çok yüklenme, boynu sabit tutarak yapılan masa başı işleri ve hareketsizlik boyun fıtığı yol nedenlerinden bazılarıdır. Birinci belirtiler boyun ağrısı ve boyun hareketleri kısıtlanması halindedir. Boyun ağrısı dışında baş ağrısı, omuz ağrısı ve kol ağrısı, hatta göğüs ağrısı da görülebilir. Hudutlara ne kadar baskı olduğuna ve disklerin bozulma oranına bağlı olarak kolda uyuşma, kol ve elde güçsüzlük meydana gelir. Oluşan boyun fıtığı omuriliğe bası yaparak daha az olasılıkla bacaklarda problemlere ve patolojik refleks bulgularına da neden olabilir.

Boyun fıtığı teşhisinde hastalığın hikayesinin uygun alınması ve uygun muayenenin yapılması gereklidir. Bundan sonra boyun grafileri, Manyetik Rezonans Görüntüleme(MR) kullanılır. Kimi durumlarda bilhassa yaşlı hastalarda omurlarda ve/veya omurlar ortası bölgede kireçlenmeyi daha düzgün saptayabilmek için bilgisayarlı tomografi(BT) ve direk grafi(röntgen) çekimi gerekir. Birden fazla boyun fıtığı olduğunda yahut hastada kollara giden hudutların sıkışması kelam konusu ise elektro fizyolojik bir tetkik olan hudut ölçüm testi yani EMG (elektromiyografi) de yapılabilir.

Boyun fıtığı tespit edilen hasta bireylerde ağrı çoklukla bizatihi ortadan kalkar. Birinci hafta şiddetli olan ağrı dört-altı hafta içinde azalarak ortadan kaybolur. Bu devirde kısa periyodik bir dinlenme dönemi, ağrı kesiciler ve kas gevşeticiler (nonsteroid antienflamatuar ilaçlar ağrının ve hudut kökünde ödem kelam konusu ise bunun azalmasına, kas gevşeticiler ise boyun kaslarının spazmının çözülmesini sağlarlar) birden fazla vakit kâfi iken birtakım hastalar için fizik tedavi antrenman uygulaması ve boyun bölgesine yapılacak enjeksiyon uygulamaları gerekebilir. Bu tedaviler yetersiz kaldığında ise cerrahi tedavi gerekebilir. Ağrının tabiatıyla güzelleşmesi hastalığın ortadan kalktığı manasına gelmez, hastanın tekrar birebir ağrı atağına yakalanmamak için boynunu müdafaası ve boyun etrafında olan kasları güçlendirmek için boyun idmanı yapması önerilir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir