Beyincik tümörleri (kistik serebellar astrositomlar)

Beyincik tümörlerini erişkinler ve çocukluk yaşı olarak iki farklı başlıkta incelemek gerekir. Erişkin beyin tümörlerinin yaklaşık % 70-75 beyinde yerleşirken, çocucukluk çağı beyin tümörlerinin % 60-70 ise beyincikte yerleşmektedir. Bir öteki deyişle tüm erişkin beyin tümörlerinin 2/3’si beyinde görülürken çocukluk yaş beyin tümörlerinin 2/3’si ise beyincikte görülmektedir. Erişkinlerde ensık beyin tümörü glial tümörlerlerden (astrositomlar) görülürken buna karşılık ensık beyincik tümörü ise genetik geçişi âlâ bilinen hemanjioblatomlardır. Çocukluk çağı lösemilerden sonra ensık görülen tümör beyincik tümörleridir. Çocukluk çağı beyincik tümörleri ortasında en sık görülenleri ( medulloblastom, astrositom, epandiom, beyin sapı gliomları dermoidve epidermoid kistler v.b). Erişkin beyincik tümörleri içerisinde bilhassa erişkinlerde pontoserbellar köşe bölgesisinde en sık görülenler ise (Schwannoma, meningioma, araknoid ve epidermoid kistler,plazmasitomlar, glomus jugulare tümörleri, metastazlar v.b)

KİSTİK SEREBELLAR ASTROSİTOM

Bu beyincik tümörü çocukluk çağı beyin tümörlerinin ortalama % 10-20 sini teşkil ederler. En sık hayatın birinci 5 yaşlarında görülür. Erkek ve bayanlar görülme oranları ortasında bir fark yoktur. Çocuklardaki kistik serebellar astrositomların yeterli bir prognozu var. Katiyen bu çocuklar öbür beyincik tümörleri olan medulloblastoma, epandimomlar ve beyin sapı gliomalı lezyonlardan daha uygun sonuçları vardır. Bu tümörlerin tamamı alındığında uzun periyodik ömür oranları vardır. Zira bu lezyonların yalnızca % 5-20’i histolojik olarak habis seyirlidirler.

Hastalığın Kıssası

Bu çocukların birden fazla birkaç haftalık vadeli sabahları baş ağrısı ve kusma şikayetleri başlangıçlıdır. Bu şikayetler başlangıçta hiç bir vakit beyincik tümörü düşünülmeden diğer hastalıklar ön tanısı ile tedavi edilmeye çalışılır. Bu öncü şikayetler vakitle devamlı ve inataçı hale gelir.

Şikayet ve Bulgular

Bu çocuklar da öncelikle kişilik değişikleri olağandışı yürüyüşler, çift görme ve şuur düzeyinde değişiklikler olur. Ense ağrısı, kalp suratında yavaşlama (bradikardi), nefes alma sıklığında azalma (bradipne), hipertansion şikayetler ve bulgular beyin sapında basınc artmasına bağlı gelişir. Şuur bulanıklığı ve kapanması ebediyen makûs prognozu gösterir. Gözlerde basınç artması (papil ödemi) ve bazende optik atrofi görülür. Baş içi basınç artmasına ( KİBA) bağlı 6. kranial hudut felci takriben bu hastaların % 15’de görülmektedir. Bundan farklı olarak baş dönmesi ve başka kranial hudut felçleri nadiren görülür. Trunkal ataksi sıktır. Daha büyük çocuklarda ise kuşkulu olmakla birlikte tandem yürüyüş vardır. Büyük çocuklarda dismetri sıktır. Nistagmus daha az sıklıkla görülür. Serebeller fits daha az görülen bir tablodur.

Teşhis

Tüm beyincik tümörlerinde olduğu üzere beyin görüntüleme prosedürlerinden ilaçlı beyin Magnetig Rezonans (MR) tekniği bu lezyonların teşhisinde epey kıymetli sağlam noninvazif bir test yoludur. Bunun dışında ilaçlı beyin Bilgisayarlı Tomografi (BT) tekniği birtakım beyincik tümörlerinde (örneğin epandimom, kistik serebellar astrositomlar) üzere tümörlerde lezyonda kalsifikasyonların olup olmadığını gösterilmesinde MR tekniğine göre ek ek bilgiler sunmaktadır. Beyin damar anjiografi test prosedürü bu lezyonların teşhisinde yeri yoktur.Ancak von-Hippel Lindou hastalığı düşünülenlerde beyin damar anjiografisi yapılmalıdır. Bu test ile tümörün etrafıdaki damarsal patolojileri göstermektedir. Sonuç olarak bir beyincik tümörü düşünüldüğünde teşhis günümüzün ileri teşhis yollarıyla çok çabuk, süratli, sağlam bir halde konulmaktadır. Beyincikteki kistik serebellar astrositomların teşhisinde kandan tümör belirleyici testleri malesef yoktur.

Ayıcı teşhiste bilhassa kistik komponentli olan von-Hippel lindau hastalığı akılda bulundurulmalıdır.

Tedavi

Tüm beyincik tümörleri olduğu üzere şayet tabip ameliyat öncesi devirde beyincikteki lezyonun kistik serebellar astrositom olduğunu düşünürse yalnızca von-Hippel lindou hastalığı olup olmadığını ekarte etmelidir. Kistik serebellar astrositomları tedavi stratejisinde öncelikle lezyonun mümkünse cerrahi olarak tamamı çıkarılmalıdır. Deneyimli bir cerrah beyincik ameliyatı esnasında bu türlü bir lezyonun nereden orijinlendiğini ve nerelere gerçek büyüdüğünü bilerek cerrahiyi yönetir. Zira beyincik tümörleri ameliyatı esnasında tüm anatomik dokuların hayatı işlevleri kıymet arzetmektedir. Kistik serebellar astrositomlarda bilhassa kist içerisinde sarı renkli kistik mayi bu tümörlerin özelliğidir. Ayrıyeten kistik kısma eşlik eden soliter tümör çoklukla kanamasız, yumuşak kıvamda lezyonlardır. Soliter tümörün tamamı alındıktan sonra histopatalojik rapor atrositom düşük evreli olarak olarak teyid edildirse tedaviye ek adjuvan radyoterapi yahut kemoterapi gerek yoktur. Lakin histopatalojik astrositomun malign tipi rapor edilirse postoperetif dönemede adjuvan radyoterapi ve kemoterapi gerekir.

Sonuç

Bu tümörler şayet kistik serebellar astrositom ise ve total olarak çıkartıldı ise sonuçları harikadır. Zira bu lezyonların yalnızca % 5-20 histopatolojik olarak habis niteliktedirler.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir