Beyin üçüncü ventrikül kolloid (colloid) kistleri

Beyin Üçüncü Ventrikül Kolloid (Colloid) Kistleri

Nedir? Üçüncü ventrikül olarak isimlendirilen beynin ortasındaki havuzcuğun çatısından köken alan kolloid kistler son derece az görülen düzgün huylu tümörlerdir. Köken aldıkları hücre tipi tam aydınlatılamamış olsa da mukozalardan salgılanan müsin gibisi kaygan ve ağır bir salgı üreten kirpikli hücreler içermeleri nedeniyle endodermal kaynaklı oldukları düşünülmektedir.

Hangi belirtiler görülür? Beyin omurilik sıvısının dolaştığı havuzcuk sistemini tıkayarak bu sıvının göllenmesine ve böylelikle baş içi basıncının artmasına neden olurlar. Baş ağrısı, baş dönmesi, hafıza kayıpları, çift görme, bazen davranış değişiklikleri ve hatta ani mevte neden olabilirler.

Nasıl tedavi edilirler? Tabiatları selim karakterde olmasına karşın beyinde bulundukları kritik yer itibariyle teşhis ve tedavileri hayati değere sahiptir. Mikrocerrahi metotlar kullanılarak orta çizgiden ve iki beyin yarım küresi ortasından (interhemisferik transkallosal) yahut beyin kabuğundan ve yan havuzcuktan ilerleyerek (transkortikal transventriküler) ameliyat edilmeleri ve total olarak çıkarılmaları mutlak tedaviyi sağlar. Göllenen beyin omurilik sıvısının karın zarının altına tahliye edilmesi için uygulanan ventrikülo-peritoneal shuntlar, yani kalıcı tahliye tüp sistemleri ise hem indirek bir tedavi sistemi olmaları hem de enfeksiyon ve tıkanma riski nedeniyle son yıllarda yaygın olarak uygulanmamaktadır. Son devirlerde uygulanan endoskopik yolda ise kist içeriği çıkarılsa bile etraf kapsül dokusu her vakit çıkarılamadığından kistin nüks etme ihtimali mevcuttur. Ameliyat sonrası muhtemel hafıza kayıplarından korunmak için interhemisferik transkallosal yol modifiye edilmiş ve komplikasyonsuz ameliyat oranı artmıştır

Doç. Dr. S. Baki Albayrak

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir