Beyin, omurilik ve sinirlerin spesifik hastalıklarında ..

Beyin ve Omurilik Tümörleri

Bir hücrenin kromozomları üzerindeki özel genler ziyan gördüğünde ve bu genler artık düzgün işleyemediğinde beyin tümörünün ortaya çıktığı görülmektedir. Tümörlerin, ailesinde beyin tümörü olan bireylerde görülme mümkünlüğü artmıştır. Merkezimizde beynin tüm bölgelerine uygulanan cerrahi formüller mikroskop kullanılarak, olağan beyin dokusu azamî korunmak şartı ile gerçekleştirilmekte ve tümör dokusu büsbütün ya da büyük çoğunlukta çıkarılabilmektedir. Gereğinde teşhis koymak gayesi ile derin yerleşimli kitlelere stereotaksik biyopsi yapılabilmektedir

Anevrizmalar (Baloncuk)

Anevrizmalar, kan damarlarının çapındaki olağandışı genişlemelerdir. İntrakranyal anevrizmaların yırtılması beyin etrafındaki boşluklar ya da beyin içerisinde, önemli işlev kayıpları ya da mevtle sonuçlanabilecek kanamalara yol açar. Merkezimizde beyin baloncukları cerrahi ya da girişimsel radyolojik formüllerle dünya standartlarında takip ve tedavi edilmektedir.

Karotid Arter Hastalığı

Baş ve uzunluğuna kan taşıyan ana damarları etkileyen bir hastalıktır. Plak denilen bir doku bu ana damarların duvarlarında birikerek damarlarda daralmaya, dolayısı ile beyne giden kan akımında azalmaya yol açar. Ana damarlardaki darlıklar stent uygulaması yada lokal carotid endarderektomi ile muvaffakiyet ile tedavi edilmekte ve böylelikle beyin enfarktüsleri önlenebilmektedir.

Karpal Tünel Sendromu

Ellerde ve bileklerde bilhassa geceleri ortaya çıkan uyuşukluk, yanıcı bir ağrı yahut karıncalanma ile kendini gösteren, en sık görülen periferik hudut sistemi hastalığıdır. Bilhassa 40-60 yaşlarındaki bayanlarda, piyanistler, kuaförler, bilgisayar operatörleri, bankacılar, dişçiler, heykeltıraşlar, konut hanımları üzere ellerini fazla kullanan meslek kümelerinde sıklıkla izlenen bu sorun, merkezimizde küçük açık yaklaşım ismi verilen bir cerrahi usulle 5 dk. içinde lokal anestezi ile ve %97 muvaffakiyet oranında çözülmekte, hastalarımız 1 hafta sonra işlerine geri dönebilmektedirler.

Omurgada Çökme Kırığı

Omurgada osteoporotik yahut metastatik çökme kırıkları sonrası ortaya çıkan ağrılar, vertebroplasti-kifoplasti denilen perkütan (ciltten) lokal anestezi ile yapılan süreç sayesinde 30 dk.’da giderilebilmektedir.

Servikal (Boyun) Omurga Sorunları

Uzunluğunda yahut omuzlarda devamlı bir ağrı, kollarda karıncalanma ve uyuşukluk yahut kolları ve elleri kullanırken güçsüzlüğe yol açan durumlar.

Epilepsi

Beyinde olağandışı elektrik sinyallerinin yayılması sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Olağanda beyin hücreleri ortasında milyonlarca elektriksel uyaranlar geçer ve gönderdikleri iletiler ile hareket, konuşma ve fikir denetim edilir. Epilepside bu elektriksel uyaranlar nöbet ile sonuçlanan ani aktivite meseleleri ile bozulur. Epilepsi ilaçlar ve/veya cerrahi müdahale ile tedavi edilir. Epilepsi cerrahi olarak ileri ön araştırmalardan sonra Vagal hudut stimülatörleri ya da amigdalohipokampektomi prosedürleri ile tedavi edilmektedir.

Bel Fıtığı

Omurgada diski çevreleyen kartilajdaki yırtılma sonucunda bacaklarda aşağı hakikat inen ağrı ile sonuçlanan, hudutlara bası durumudur. Sıklıkla öncesinde bir bel ağrısı atağı ya da aralıklı uzun müddettir devam eden bir bel ağrısı hikayesi bulunur. Merkezimizde bel fıtığı ameliyatları klasik mikrodiskektomi yanında, yeni bir teknoloji olan Metryx sistem ile yapılmakta ve hastalar birebir gün meskenlerine gidebilmektedir.

Hidrosefali

Beyin kaviteleri içinde sıklıkla yüksek basınç altında fazla ölçüde beyin omurilik sıvısının biriktiği bir hastalıktır. Bu bir doğumsal sorun, beyin tümörü, enfeksiyon, kanama yahut beyin travması sonucunda görülebilir. İleri yaşlarda görülen Demansiyel hastalıklar içerisinde olan unutkanlık, yürüme bozukluğu ve ileri basamakta idrar kaçırma yakınmalarına yol açan Adams Hakim Sendromu shunt yada endoskopik yollar ile tedavi edilir. Op. Dr. Kerem Bıkmaz Amerikan Hidrosefali Derneği üyesidir.

Bel Ağrısı

Baş ağrısından sonra en sık karşılaşılan 2. kronik ağrı nedenidir. Mekanik nedenler, bel fıtığı, lomber dar kanal, tümörler ve enfeksiyon hastalıklara neden olabilir. Multimodal yaklaşım ile fizyoterapi, epiduroskopi, omurga enjeksiyonları, psikoterapi ve minimal invazif cerrahileri içeren tedavi alternatifleri uygulanmaktadır.

Lomber Dar Kanal

Hudut basısına sebep olan omurilik kanalındaki daralmadır. Omurilikten bacaklara hakikat gezen bir ağrı ile sonuçlanır. Hastaların yol yürüme uzaklıklarının azalması çok tipiktir. Cerrahi tedavi gerekir ise mümkün olduğunca mikrocerrahi usuller ile kısa müddette hastayı taşınabilir hale getirmek planlanmıştır. Tedavi konservatif ya da cerrahi olabilir. Konservatif tedavi ağrı giderici ilaçlar, fizik tedavi ve epidural enjeksiyonları içerir.

Parkinson Hastalığı

Beyin hücrelerinde hasar sonucunda ortaya çıkan yavaş seyirli, ilerleyici bir hastalıktır. Semptomları; tremor yahut ellerin, kolların, bacakların ve çenenin istemsiz, ritmik kasılmaları, kolların ve bacakların sertliği, spontan hareketlerde azalma, hareketlerde yavaşlama ve istikrarsız kısa adımlar ile yürüyüştür. İleri olgularda beyin pili ile hastaların hayat kalitesi arttırılabilinir.

Hipofiz Bezi Tümörleri

Beyin tabanında oturan hipofiz bezindeki büyümedir. Büyüklükleri ve seyirleri farklılık arz eder. Tedavi, seri görüntülemeler ile müşahede, ilaç tedavisi ve tümörün cerrahi olarak çıkarılmasını içerir. Sıklıkla düzgün huylu olan bu tümörlerin cerrahisi burundan girilerek yapılır. Kafatasının açılması gerekmez.

Siyatik Ağrısı

Uyluk ve bacakta ağrı ve uyuşukluğun sıklıkla eşlik ettiği siyatik hududunun enflamasyonudur. Sıklıkla medikal tedavi ve fizyoterapi ile giderilir. İleri hudut basısının olduğu durumlarda minimal invazif cerrahi prosedürler gerekebilir.

Spina Bifida

Hamileliğin 3. ve 4. haftasında fetüs omuriliğinin bir kısmının tam kapanmaması sonucunda görülür. Sonuç olarak bebek bir kısım spinal hudut kökleri sırttan dışarı taşmış olarak doğar. Erken tedavi ile çocuk faal ve verimli bir ömür sürebilir.

Omurilik Yaralanmaları

Boyun yahut bel omurgasında meydana gelen bir kırık sonucunda omuriliğin hasar görmesi sonucu kollarda ve/veya bacaklarda kuvvet kaybı gelişebilir. Sorunun giderilmesi işlev kayıplarında düzelmeyi sağlayabilir.

Trigeminal Nevralji

Yüzde, ağrılı spazmlara yol açan bir hudut hastalığıdır. Medikal tedaviye dirençli olgularda mikrovasküler dekompresyon uygulaması yapılmalıdır.

Stroke

Beyefendisini besleyen olağan kan akımında bozulma sonucunda ortaya çıkar. Bu bir kan pıhtısı sonucunda (tıkayıcı inme) yahut beyinde kanama sonrasında (kanamalı inme) olabilir. Olağandışı, çok şiddetli bir baş ağrısı, hafıza kaybı, kollarda uyuşukluk, konuşmada, görmede bozulma, istikrar ve uyumda bozulma uyarıcı bulgulardır. Başarılı bir tedavi için erken teşhis temeldir. Teşhis ve tedavide nöroloji, fizyoterapi ve gerekir ise psikoterapi uygulanmalıdır.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir