Bel fıtığının tedavisi

Bel fıtığı rahatsızlığı bulunan bir bireyde hastalığın safhası âlâ bir muayene ve ileri tetkik metodları ile net olarak tesbit edildikten sonra tedaviye geçilir. Bundan sonra, pratik olması açısından, hastalar cerrahi müdahale gerekenler ve cerrahi müdahale gerekmeyenler diye iki büyük kümeye ayrılabilirler. Bel fıtığı gelişiminin erken devirlerinde konservatif tedavi ismi verilen cerrahi dışı tedavi metodları uygulanır. Bu safhada hastaya bütün dünyada ağrı kesici, adale gevşetici ve antienflamatuar ilaçlar verilir. Sert yatak istirahati tavsiye edilir. Fizik tedavi yapılabilir. Lazer ile tedavi cihetine gidilebilir. Tekrar ciltten (perkütan) birtakım farklı teşebbüslerde bulunulabilir. Uygun periyotta idman verilebilir. Gerekiyorsa psikoterapi yapılabilir.

Bel fıtığı tedavisini bir takım işi olarak görmekte fayda vardır. Nöroşirürji (beyin-omurilik-sinir cerrahisi), nöroloji, anestezi, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı hekimler ile diyetisyen, psikolog, hemşire ve fizyoterapistler bu grubun içinde yer almalıdır. Gerektiğinde başka kimi branşlardaki uzman hekimlerin görüşlerine de müracaat edilmelidir.

Bu takımın elinde bir fizik tedavi ünitesi ve bu ünitede traksiyon (programlanabilir hafızalı otomatik aygıt ile bel çekme) dahil gerekli bütün araç gereçler hazır bulunmalıdır.

Bu prensipler ışığında çağdaş imkânlar kullanılarak hastaların büyük bir kısmı ameliyat harici metodlarla tedavi edilebilir. Prensip olarak cerrahi müdahale son dermandır. Lakin hastalık ilerlemiş ve yapılan muayenede kimi kurallar teşekkül etmiş ise [ki bu koşullar memleketler arası nöroşirürji topluluğu nezdinde genel kabul görmüş ve klasik kitaplara kadar geçmiş kriterlerdir] o vakit ameliyat kararı verilir. Bu kararı verirken cerraha bilgisayarlı tomografi yahut manyetik rezonans görüntüleme metodu büyük oranda yardımcı olur.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir