Bel ağrısı ve tedavisi

Bel ağrısı son derece yaygın görülen bir yakınmadır. İnsanlarda görülen en sık ikinci rahatsızlıktır. 45 ile 65 yaş ortası insanlarda tüm hastalıklar içinde üçüncü sırada yer almaktadır. Toplumda her yüz şahıstan sekseni hayatının bir devrinde bel ağrısından yakınır. Amerika Birleşik Devletlerinde yapılan çalışmalarda; yıllık bel ağrısı insidansı %2-5, nokta prevelansı %15-25, ömür uzunluğu prevelansı % 50 (14-80) olarak bildirilmiştir.

Bel ağrısının oluşmasıyla ilgili bir çok risk faktörü sayılmıştır. Yapılan pek çok çalışmada en yakın bağlantılı faktör olarak, daha evvel geçirilmiş bel ağrısı gösterilmiştir. Geçirilmiş bel ağrısının şiddeti kıymet kazanmaktadır. Öteki değerli bir faktörde yaştır. 5. ve 6. dekadlarda sıklık maksimumdur. Yeniden bel ağrısı ile ilgili çok sayıda mesleksel ve ruhsal faktörler tanımlanmıştır. Obezite, sigara kullanımı ve vibrasyon üzere faktörler de bel ağrısını arttırdığı gösterilen faktörlerdendir.

Bel ağrısı çok çeşitli patolojilerde ortaya çıkabilmekte olup, günümüzde kabul görmüş bir sınıflandırma hali bulunmamaktadır. En sık kullanan sınıflandırma halleri, ağrının mühletine ve kaynaklandığı dokuya nazaran yapılan sınıflandırmalardır. Ağrı müddetine nazaran; akut, subakut ve kronik olarak ayrılırlar. Ağrının kaynaklandığı yere nazaran ise spinal ve ekstra spinal kaynaklı ağrılar olarak ayrım yapılabilmektedir.

Ekstraspinal kaynaklı bel ağrıları

 1. Visseral organ kaynaklı
  · vasküler (aort anevrizması, tromboflebit)
  · üregenital (taş, tümör, enfeksiyon)
  · gastrointestinal sistem (pankreas, kolon hastalıkları, peptik ülser)
  · lokomotor (pelvis, kalça fraktürleri, tümörleri)
 2. Hudut sistemi kaynaklı
  · santral hudut sistemi tutuluşu
  · lumbosakral pleksus tutuluşu (tümör, radyasyon, immunolojik bozukluk, fokal toksik formlar)
  · periferik hudutların tutuluşu (Diabet, tuzak nöropatiler

Spinal Kaynaklı Bel Ağrıları

1. Non-mekanik bel ağrıları
· neoplastik hastalıklar;
· inflamatuvar hastalıklar(spondiloartropatiler, Behçet hst, FMF, Whipple hst, Forestier vs.)
· enfektif hastalıklar (osteomyelit, diskit, pyojenik sakroileit vs.)
· metabolik hastalıklar(osteoporoz, osteomalazi, hiperparatiroidizm vs.)

2. Mekanik bel ağrıları
· spesifik olanlar(intervertebral disk hastalığı, spinal stenoz, başarısız bel ağrısı sendromu, spondilolistezis, travmatik bel ağrıları, asimetrik transizyonel vertebra, koksikodinia, miyofasial ağrılar)
· non-spesifik olanlar

Sınıflandırmadan da anlaşıldığı üzere bel ağrılarının hepsi spinal kökenli değildirler. Bel bölgesinde algılanan omurga kökenli ağrılardan bir birçoklarında spesifik patofizyolojk ve patoanotomik bağ aydınlatılamaz.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir