Baş ağrıları!!

Migren

Başağrılarının %15-20’si migren ağrısıdır. Tek taraflı yerleşim gösteren (%75) migren, tekrarlayıcı, saatlerce sürebilen, paroksismal, zonklayıcı, baş hareketleri ile artan bir başağrısı olup bulantı ve kusma da eşlik eder. Ailesel yatkınlık kelam konusu olup dominant geçişlidir. Bayanlarda erkeklere nazaran 3 kat fazla görülür, daha çok genç ve orta yaşta başlayıp, ileri yaşlarda azalma gösterir.

Tipik olarak 4-72 saat ortasında sürer ve fizikî idman ile artar. Migrenli hastalarda depresyon, anksiete ve panik bozuklukların daha sık görüldüğü bildirilmiştir.Çeşitli faktörlerin migrene hassas şahıslarda başağrısını tetiklediği bilinmektedir. Bunların ortasında en bilinenler, makul yiyecek ve katkı gereçleri (şarap, çikolata, kafein, peynir), açlık yahut öğün atlama, çok yahut az uyku, keskin kokular, barometrik basınç değişiklikleri, şiddetli yanıp sönen ışıklar, moral bozukluğu, hormonal oynamalar, adet kanaması, ilaçlar ve fizik egzersizlerdir. Migren başağrılarının yaklaşık %15’inde aura ismi verilen dakikalar içinde gelişen ve 1 saatten az süren nörolojik belirtiler öncülük eder. Sıklıkla aura, yavaş olarak görme alanının ortasından dışa yanlışsız yayılan görsel bozukluk olarak seyreder. Görsel belirtiler, yanıp sönen ışık parlamaları formunda olan ve kolay tip olarak kabul edilen görsel halüsinasyonlar biçiminde olabileceği üzere, görme alanının etkilendiği görme bulanıklığı biçiminde de olabilir. Paresteziler ikinci sıklıkla görülen aura tipleridir. Hastanın tek taraflı olarak kişinin el parmaklarından başlayıp kola gerçek yayılan ve birçok vakit birebir taraf burun ve ağız etrafını etkileyen uyuşukluk ve karıncalanma hissi ortaya çıkabilir. Bunun dışında konuşma bozuklukları, başdönmesi ve ender olmakla birlikte işitsel ve koku halüsinasyonları da aura belirtileri olarak görülebilir. Başağrısı ekseriyetle aurayı takiben 5-30 dakika içinde başlar.
Klasik migrende belirtiler, görme kaybı, kuvvet ve duyu bozuklukları ve bir kaç dakika süren başağrıları olur. Atak mühleti klasik migrende birkaç saat, yaygın migren de ise bir kaç gün sürebilir. Ağrıya ışıktan ve sesten rahatsız olma eşlik edebilir. Bedenin öbür bölgelerinde görülen belirtiler abdominal ağrı, diyare üzere bulgular olabilir.
Migren tedavisi medikal yani ilaç tedavileri yanında tetikleyen casuslardan uzak durmayı içerir. Bunun yanında migren atakları ayda 3 kezden daha fazla oluyorsa, başağrısı günlük hayatı engelleyecek kadar şiddetli ise, nörolojik bozukluk oluşturuyorsa, kollayıcı ilaç tedaviside eklenmelidir.

Küme başağrısı

Damarsal bir ağrıdan çok, sinirsel bir ağrıdır. Tam olarak nedeni bilinmemektedir. Ağrı önemli nöbetler biçiminde gelir ve ortalama 30 dakika içinde sonlanır. Ağrı göz etrafında, şakakta, kulak ardında ve alt çene molar dişler etrafında görülür. Ağrı ekseriyetle geceleri olur ve hastayı uyandırır. bilinen en şiddetli başağrısıdır, bu nedenle intihar başağrısı olarakta isimlendirilir. Sıkıştırıcı ve oyucu hissi verir. Göz kanlanması, beğenilen yaşarma, burun tıkanıklığı, burun akması, alın ve yüzde terleme, göz kapağının düşüklüğü, göz bebeğinde küçülme ve göz kapaklarının şişliği üzere otonomik bulgular ağrı ile birebir taraftadır. Hastalar migren hastalarının bilakis karanlık odada uzanmak yerine, gezinmeyi, açık havaya çıkmayı, yürümeyi tercih ederler. Ağrılı devir hastadan hastaya farklılık gösterir. Sıklıkla 2-3 ay sürer. Büsbütün ağrısız olan sessiz devir ise 6 ay 1 yıl ortasında olur. Ağrılı devirde neredeyse hergün bazen birkaç defa tekrarlayan ağrı atakları görülür. % 4 hadisede ağrılar çift taraflı olur. Erkeklerde daha sık görülür ve ailesel geçiş kelam konusu değildir.
Tedavide bir çok ilaç seçenekleri vardır. Fakat medikal tedavinin yetersiz olduğu olgularda cerrahi tedavi seçenekleri düşünülmelidir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir