Anestezi yoğun bakım ünitesinde tedavi gören zehirlenme olgularının değerlendirilmesi

Doğan S, Can H, İstekli M, Alaygut E, Turan M. Anestezi Ağır Bakım Ünitesinde Tedavi Gören Zehirlenme Olgularının Kıymetlendirilmesi. Tepecik Eğit Hast Derg 2010;20(1):25-28

GAYE: Çalışmamızın hedefi anestezi ağır bakım ünitesinde (AYBÜ) yatan zehirlenme olgularını; demografik özellikler, zehirlenme çeşidi, tedavi sonuçları açısından incelemektir.

GEREÇ VE METOT: 01.01.2008-31.12.2009 tarihleri ortasında zehirlenme tanısı ile AYBÜ'de yatarak tedavi gören 112 hastanın belgesi geriye dönük olarak tarandı. Hastaların yaşı, cinsiyeti, yattığı gün sayısı, APACHİ II skoru, zehirlenme çeşidi (ilaç zehirlenmesi, organofosfatlı insektisitler, besin zehirlenmesi, toksik gazlar, alkol, diğer), zehirlenme formu (özkıyım emeliyle, kaza ile ve alkol), tedavi sonucu (şifa ile, durumunda değişiklik olmadan, tedavi reddi, hastane içi diğer kliniğe sevk, öbür hastaneye sevk, ölüm) incelendi.

BULGULAR: 01.01.2008-31.12.2009 tarihleri ortasında 24 aylık müddette AYBÜ'de toplam 2098 hasta izlenmiş olup, olguların 112'sinin (% 5,3) zehirlenme olduğu bulundu. Zehirlenme olgularının 60'ı (%53,6) bayan, 52'si (%46,4) erkek; yaş ortalaması 33,94±17,58 (15-81) olarak bulundu. Olguların 90'ının (%80,4) özkıyım, 17'sinin (%15,2) kaza, 5'inin (%4,5) alkol alımı sonrası zehirlenme teşhisleri ile AYBÜ' ye yatırıldığı bulundu. AYBÜ'de izlenen olguların 34'ü (%30,4) şifa ile, 9'u (%8) durumunda değişiklik olmadan meskenine gönderildi. 4 (%3,6) olgunun tedaviyi reddederek kendi isteği ile hastaneden ayrıldığı, 52 (%46,4) olgunun birinci tedavilerinin akabinde hastane içi öbür kliniğe, 2 (%1,8) olgunun ileri tetkik ve tedavi hedefiyle öbür hastaneye sevk edildiği ve 11 olgunun ise (%9,8) kaybedildiği saptandı.

SONUÇ: 24 aylık müddette AYBÜ'de izlenen 2098 olgunun % 5,3'ünü zehirlenme olguları oluşturdu. Özkıyım maksadı ile ilaç alımının en sık görülen zehirlenme biçimi olduğu tespit edildi. 15-24 ortası bayan olgularda zehirlenme daha çok olduğu belirlendi. İlaç zehirlenmeleri ortasında en sık çoğul ilaç ve antidepresan içimi yer aldı. Genel vefat oranı %9,8 olarak bulundu.

Anahtar sözcükler: Anestezi ağır bakım servisi, Özkıyım, Zehirlenme

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir