Akupunkturun tarihçesi, türkiyede ve dünyada akupunktur

AKUPUNKTURUN TARİHÇESİ

Akupunktur’un tarihçesi, 5.000 yıl öncesine kadar uzanır. Bu tıp bilimi gün geçtikçe tüm dünyada ve ülkemizde de saygın yerini alarak ilerlemektedir. Günümüzden tam 4700 yıl evvel (M.Ö. 2597- 2697) Çin’in Sarı krallık devrinde yazılan “Huang Di Nei Jing (Klasik Dâhiliye) kitabı günümüzdeki tıp alanında yazılmış en eski kitap olarak bilinir. Bu kitap Akupunktur ve Moksa (ısı ile yapılan bir tedavi ) ile ilgili Çin Tıbbının babası olarak bilinen Shen Nung’dan bile daha evvel yazılmış olduğu söylenir.

Han Hanedanlığı devrinde (M.Ö.206-M.S.220) kaleme alınmış olan Shuo Wen Jie Zaisimli kitaba nazaran Akupunktur tedavisinde BİAN ismi verilen taştan yapılmış iğneler kullanılmıştır. Vakitle bian taşlarının yerini balık kılçığı, kemik yahut bambudan yapılan iğneler almaya başlamıştır. Günümüzde ise kıl kadar ince çelik,altın ve gümüş iğneler kullanılmaktadır.

Avrupa’da ise akupunktur ile ilgili kitapların yazılması 1600’ lü yıllara kadar uzanır. Akupunktur birinci olarak Dabry (1853) ve Morant (1927) tarafından Batı’ya tanıtıldı.

Tekrar eski Mısır tarihi Hiyelografik yazılarında (günümüzden 2500 sene evvel ) Mısırlıların akupunktur iğnesi ile kulağın makul bölgesini dağlayarak siyatik tedavisi yaptıkları görülmüştür.

1911 yılındaki Çin’deki krallık devri bittikten sonra akupunktur daha fazla yayılmaya başlamıştır. Akupunktur 1944 den sonra Çin devlet Lideri Mao Zedong’ un bu mevzuya ehemmiyet vermesi ile de yayılması sürat kazanmıştır. Akupunktur 1945 yılında Çin’de birinci kere enternasyonal bir hastane de uygulanmaya başlanmıştır.1948 yılından itibaren de resmi olarak eğitim verilmeye başlamıştır.

Akupunktur 1970 yılından itibaren de WHO (Dünya Sıhhat Örgütü) tarafından onaylanmış ve desteklenmiştir.

Birinci sefer 1972 yılında Amerikan lideri Richard Nixon Çin’i ziyaret etmiştir. Seyahat sırasında Amerikalı gazetecilerden biri apandisit olmuş olup apandisit ameliyatını akupunktur anestezisi altında hiçbir genel anestezi yapılmadan ağrısız bir halde yapılmıştır. Bu gören Amerikalı bilim adamları bu tarihten itibaren akupunkturla çok yakından ilgilenmeye ve eğitim almaya başlamışlardır.

1998 yılında ise Amerika’nın NIH (National Institute of Health=Ulusal Sıhhat Örgütü) tarafından da akupunkturun birçok hastalığın tedavisinde kullanılabileceği ve çok faal olduğunu açıklamıştır.

Avrupa ülkelerine baktığımızda akupunkturla birinci ilgilenen ülke 2. Dünya Savaşı sıralarında (1945) Fransa olmuştur.

1957 de Fransa’da Dr. Nogier kulağın aykırı homunculus formunda olduğunu ve kulakta bütün beden noktalarının bulunduğunu ileri sürerek auriküloterapi’yi geliştirmiştir. Birebir devirde İngiltere’de Sir Henry Head teorileri ile akupunkturu açıklamaya çalışmıştır. Ayrıyeten Felix Mann yazdığı akupunktur kitapları ile akupunkturun yaygınlaşmasına önemli katkılarda bulunmuştur.

TÜRKİYE’DE AKUPUNKTUR

Son 40 yıldır dünyadaki bir çok tıp fakültesinde akupunktur uygulanmaktadır. Akupunktur Ülkemizde akupunktur tedavisinin, öbür tedavi metotlarında olduğu üzere, bilimsel yollarla yapılmasının temel ve tarzlarını düzenlemek hedefiyle 29.5.1991 tarih ve 20885 sayılı Akupunktur tedavi yönetmeliği yayınlanmıştır. Böylelikle Birinci kez 29 Mayıs 1991’de Sıhhat Bakanlığı tarafından resmi olarak alternatif değil, bilimsel bir tedavi metodu olarak kabul edildi.

Bugün Ülkemizde devlet hastaneleri başta olmak üzere bir çok Tıp Fakültesi hastanelerinde de akupunktur uygulanmaktadır. Sıhhat Bakanlığı 13 Mart 2002 tarih 24694 Sayı ile ‘Akupunktur Tedavi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ yayınlayarak Akupunktur direktörlüğünde düzenlemeler yapmıştır.

1991 yılında yayınlanan Akupunktur yönetmeliğinden sonra birinci kez 1994 yılında Trakya Üniversitesi Edirne tıp fakültesinde Akupunktur dernekleri tarafından Akupunktur sertifika eğitimi verilmiştir. Bu eğitimler Akupunktur dernekleri tarafından kurs, sempozyum ve kongreler halinde verilmeye devam etmiştir. Birinci kere sıhhat bakanlığının müsaadesi ile 2002 yılında Gazi üniversitesi Tıp fakültesince verilmeye başlanan Akupunktur eğitimleri çeşitli üniversitelercede hala verilmeye devam etmektedir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir