Aile Terapisi

Kişinin günlük hayatını, toplumsal ilgilerini, iş yahut okul muvaffakiyetini etkileyen ruhsal rahatsızlıklar ya da çeşitli irtibat bozuklukları bireyin kendinden ve genetik yapısından, doğal etrafından, konut dışında bulunduğu ortamlardan kaynaklanabileceği üzere meskenim tam da içinden; yani aile ortamından da kaynaklanabilir. Tıpkı formda büsbütün ailenin işleyişinden kaynaklanmayan ya da tamamıyla öteki bir nedene bağlı olarak gelişen sıkıntıların kiminde de ferdî terapiler yerine aile terapileri tercih edilmesi tahlile daha kolay ve faal biçimde ulaşılmasını ve tahlilin kalıcılığını sağlayabilir. Aile terapisinin hangi durumlarda gerekli olduğuna ve işe yarayıp yaramayacağına karar vermek katiyetle alanında ehil uzmanların işidir.

Başta bağımlılık tedavisi ve gerilim olmak üzere kişinin kendi problemiymiş üzere görünen pek çok mevzuda tahlile varılamamasının sebebi tahlilin bir modülü olması gereken yakın aile üyelerinin sürece dahil edilmemeleri olabilir. Bu durum çocukların ve ergenlik çağındaki gençlerin yaşadıkları kimi özgüven eksiklikleri, korku bozuklukları, konuşma bozuklukları, okul başarısızlığı ve imtihan korkusu üzere sorunlar için de geçerli olabilir.

Aile terapisi temel olarak var olan sorunun isimlendirilmesi, nedenlerinin saptanması, tahlil yolunun belirlenmesi ve tüm yakın aile üyelerinin sorunun tahlilinde muhakkak ölçüde rol almalarını içerir. Aile terapisinin yararları ortasında aile içinde yaşanan bağlantı kopukluklarının giderilmesi, nesiller ortası çatışmaların hafiflemesi, aile içinde karşılıklı birbirini suçlamaya dayalı yıkıcı davranışların en aza indirilmesi, bilhassa çocuklar ve gençler için daha sağlıklı bir gelişim ortamının sağlanması, konuttaki huzurun ve aile bireyleri ortasındaki sevgi bağının güçlenmesi sayılabilir. Aile terapisinde tüm bunların yanında tüm iştirakçilerin kişisel sıkıntılardan çok bütüne odaklanmaları ve sorunları oburlarının gözünden de görülmeleri sağlanarak ulaşılan tahlillerin uzun vadeli olarak kalıcı hale gelmesi amaçlanır.

Terapilere ekseriyetle anne, baba ve çocuklar katılsa da aile terapisi programlarına dahil edilebilecek aile üyelerinin bir sonu yoktur. Çözülmeye çalışılan ıstırapla teması olan ya da daha sonra birebir problemlerle karşılaşılmaması için bilgilendirilmesi gereken tüm aile bireyleri bu terapilere katılabilirler. Sorunun temel kaynağını ve tahlilin modülünü oluşturan aile üyelerinin pek çok seansa iştirak etmeleri beklense de öbür bireylerin her seansa iştirak sağlamaları mecburî olmayacaktır.

En Çok Sorulan 5 Soru?

1-Aile Terapisi Ne Kadar Sürer?

Her seans 50 dakika sürer ve verimlilik açısından haftada bir tekrar edilmesi ve en az 2-4 ay sürdürülmesi gerekir. Bu seanslarda hedeflenen davranış değişikliği birlikte belirlenir.

2-Aile Terapisi Nasıl Uygulanır?

Aile terapisi ruhsal rahatsızlıkların tedavisini amaçlamaz. Tüm aileye ve bireylerine konsantre olur. Aile bireylerinde herkes birbirini olumlu ve olumsuz etkileyebilecek pozisyondadır.

3-En Çok Yararı Nedir?

Aile içi meselelerin yahut aile bireylerinde şahsileştirilmiş olan problemlerin tahlilinde tüm aile bireyleri kendi çerçevesinden katkı sağlayabileceğini ve bunu nasıl yapabileceğini öğrenir.

4-Kimler Katılabilir?

Çekirdek ailenin bütün fertleri bu terapinin müşterileri pozisyonundadır. Bununla birlikte daha geniş çerçevede iştirak sağlanabilir. Bu birinci seanslarda değerlendireceksiniz.

5-Ne vakit Aile Terapisine Gereksinim Duyulur?

Aile içinde çözülemeyen problemler kronikleşmeden bir aile terapistinden yardım alınabilir.

Bu yazının telif hakkı Adil Maviş’e aittir. Kaynak gösterilerek yayınlanabilir. Makaledeki bilgilere dayanarak rastgele bir teşhis ve tedavi uygulanamaz. Adil Maviş kendi geliştirdiği ve kişinin içsel dinamiklerini en üst düzeyde kullanılabilmesine dayalı koçluk ve ferdi danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu bağlamda alacağınız hizmet teşhis ve tedavi kapsamında değildir. 

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir