Ağrılar

Boyun fıtıkları bel fıtıklarına nazaran daha az görülen rahatsızlıklardır.
Boyun ağrıları toplumumuzda sık olarak görülen bir durumdur. Bunun nedeni boyun
kaslarının hassas ve boynu oluşturan omurların hassas bir yapıya sahip olmasıdır.
Boyun ağrıları gerilim, soğuk ve sıcak değişimleri,uygunsuz duruş durumları üzere
durumlardan sık olarak etkilenen yapılardır. Boyun ağrılarının çok az bir kısmında
etken boyun fıtığı olmaktadır.
· Boyun fıtıkları 20-50 yaşlarında daha sık olarak görülmektedir. Lakin daha erken
devirlerde boyun travmaları sonucunda daha ileri yaşlarda ise disklerin ve boyun
omurlarının bozulmasına bağlı olarak ortaya çikabilirler.
· Boyun ağrılarının toplumumuzda en çok görülen nedeni gerilim ve uygunsuz duruş
durumları ve boyun hareketsizlikleridir.
· Ekseriyetle boyun ağrısıyla başvuran hastaların en kıymetli şikayeti ense bölgesinde
kasların baş kemikleriyle birleştiği bölgede ve omuz kaslarında gerginlik
hissetmeleridir. Bu ağrının kaynağı ekseriyetle toplumsal ömürde hassas olan
problemleri içine atan ve dışarı fazla belirli etmeyi başaramayan insanlarda yahut çok
çabuk sonlanan insanlarda görülmektedir. Bunun yanında soğuk sıcak değişimlerine
çok sık uğrayan yahut ense ve sırt bölgesinde sık terleyen insanlarda da bu üzere
boyun ağrıları oluşmaktadır.
· Boyun fıtıkları ise boyun ağrılarının çok az bir nedenidir. Boynu oluşturan omurların
ortasında bulunan yastıkçık dediğimiz disklerin omuriliğin geçtiği kanal içine yanlışsız
bombeleşmesi yahut yırtılmasıyla kliniklerini aşikâr ederler.
· En çok boyun fıtıkları C5-6 ve C6-7 omurları ortasında görülürler ancak başka
düzeylerde de ortaya çikabilirler. Fıtığın omur iliğe yahut kollara giden hudutlara bası
yapmasına bağlı olarak kaslarda kuvvet kayıpları yahut uyuşukluklar ortaya
çikmaktadir.
· Boyun fıtıklarının kliniğinde en kıymetli bulgular kollarda yahut bir kolda meydana
gelen uyuşma ve karıncalanmalar, kollarda yahut bir kolda meydana gelen ağrılar,
kollarda yahut bir kolda meydana gelen kuvvet kayıpları oluşabilmektedir. Bu bulguları
tüm kolda hissedebileceğimiz üzere fıtığın etkilediği sonun tesir ettiği kas kümelerinde ve
his aldığı duyu bölgelerinde örnegin ellerde, ön kolda omuzda hissetmekte
mümkündür.İlerlemiş ve çok büyük fıtıklar ise bacaklarda da kuvvet kayıplarına
neden olabilirler ve bu durum bir çok hastalıkla karıştırılmasına neden olabilir.
· Boyun fıtıklarının teşhisinde en kıymetli teşhis aracı muayenedir. Muayene olmaksızın
MR üzere değerli yolların kullanılması gereksiz ve gereksiz olduğu kadar da
mantıksızdır. Hastanın kliniğinin ortaya konulması bir çok hastalıkla ayırıcı teşhisinin
yapılmasını sağlar.
· Boyun ağrısı olan bir hastanın en büyük korkusu boyun fıtığı olma niyetidir. Bu
telaşın giderilmesinde muayene yararlı bir formüldür.
· Yapılan muayenede bulgular boyun fıtığını destekliyorsa; boyun fıtığını
büyüklüğünün yerinin ve tesirlerinin tespit edilmesi için MR planlaması uygundur. MR
boyun fıtıklarının lokalizasyonlarının ,etkilerinin gösterilmesi için hakikaten
doğrulayıcı bir teşhis aracıdır.
· Boyun fıtığı tespit edildiğinde fıtığın büyüklüğüne,hastanın kliniğine,yaşina yahut
hastanın mevcut hastalıklarının durumuna nazaran tedavi yaklaşimı değişmektedir.
· Hastanın kliniğinde yalnızca ağrı olması, kuvvet kayıplarının olmaması ve fıtık

büyüklüğünün sonda olduğu olgularda Fizik tedavi programları,boyunluklar, ilaç
tedavisi kullanılmaktadır.
· Boyun fıtığının toplumsal ömrü etkilediği durumlarda, kuvvet kayıplarının ortaya
çiktigi durumlarda cerrahi kaçınılmaz hale gelir. Ve fıtığın alınması gereklidir.
· Boyun fıtığı cerrahisi sonucunda hastaların faydalanma oranı; ameliyata girmeden
evvelki kliniğine nazaran değişmekle bir arada hastaların büyük çogunlugunda ileri
derecede rahatlama olmaktadır.
· Ancak boyun fıtıklarında da bel fıtıklarında olduğu üzere her ameliyatta mevcut
komplikasyonların var olduğu teorik manada felç olma riskinin var olduğu lakin
pratik manada da bu riskin olduğu ama çok az bir komplikasyon olduğu
unutulmamalıdır.
· Boyun fıtıklarıda bel fıtıklarında olduğu üzere birden fazla bölgede olabilmektedir. Bu
durumda yaklaşimın yapılacağı fıtık bölgesi hastanın kliniği sonucunda karar
verilecek bir durumdur.
· Bazen boyun bölgesinde 2 yahut daha fazla diskin kanal içine bombeleşmesi ve
kanal çapini 1 cm nin altında olması durumlarına yol açabilirki bu duruma tıpta
servikal dar kanal ismi verilmektedir.Bu durumda bir kolda yahut kollarda ortaya çikan
yorgunluklar ortaya çikmakta ve kuvvet kayıpları oluşabilmektedir. Şayet kanal çapi 1
cm ve altında ise ve klinik mevcutsa ozaman yapılacak süreç cerahi tedavidir.
· Boyun fıtıklarından korunmak için sistemli boyun idmanlarının
yapılması,duruşpozisyonlarına dikkat edilmesi ve boynun travmalardan korunması
gerekmektedir.
· Boyun fıtık cerrahi sonrasında oluşmuş kuvvet kayıpları,uyuşukluk ve karıncalanma
ameliyattan çabucak sonra kaybolmayabilmektedir. Kuvvet kayıpları için ameliyat
sonrasında uygulanacak fizik tedavi programları eski kuvvetin yerine gelmesini
sağlayabilecektir. Uyuşukluk ve karıncalanma ise 6-12 ay sonra kaybolacaktır.
· Unutulmaması gereken boyun ağrılarına şayet kolda yahut kollarda ağrı,
uyuşukluk,karıncalanma ve kuvvet kayıpları eşlik ediyorsa boyun fıtığından
şüphelenilmesi gerekliliğidir. Tekrar unutulmaması gereken bir şeyde tüm bu
semptomlar olsada bu olaylara neden olan etmenin boyun fıtığı olmayabileceğinin
bilinmesidir.

Yorum bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir